Portefolio
Steinalder og bronsealder illustrasjoner
Ta kontakt på ragnar@arkikon.no om du ønsker å kjøpe bruksrett til noen av illustrasjonene.


Reinjegere 2 (finnes også som animasjon)

Boplass innland (også som animasjon)

Hellerboplass kveld

Kystboplass (også som animasjon)
Jakt2
Fjelljakt

Helleboplass ved strøm (+ som animasjon)
Toskipet hus
Toskipet hus
Kammergrav steinalder
Begravelse

Boplass


Fangstgrop


Helleristningsbåt / Hjortspringbåten

TidsurReinjegere1 (finnes også som animasjon)
Skinnskraping
Hellerboplass
kammergrav
Kammergrav Steinalder (østfold)

Heller boplass

Boplass 2

Ristningsdyr

Fangstgrop


Steinalderhytte

Fangstgrop

Bogastell

Kystboplass

Bronsealderbåt (Hjortspring)
Leir
Boplass
Interiør
Interiør steinalderhus

Bronsealder begravelse

Råstoff ReinDoggerland (+ som animasjon)

Råstoff Elg