Portefolio
Middelalder illustrasjoner og animasjoner
Ta kontakt på ragnar @arkikon.no om du ønsker å kjøpe bruksrett.


Bergen våg 1300
Vågen 1300Bergen 1300 tallet
Vågen 1300
Bergen Våg 1300 tallet
middelaldergate

Middelaldergate
Kogger
Kogger, Bergen 1300

Torg

Gate2_middelalder

Mot Vestporten_Borg

Lysekloster rekonstruksjon
Fjæremannstufter
Nonneseter kloster rekonstruksjon
Fjæremannstufter
Fjæremannstufter
Vågsbunnen Bergen
Holmen på 1300 tallet (Bergen)

Store Kristkirke, Bergen, ca 1320


Gate middealder
Middelaldergate
Gudstjeneste middelalder
Bryggen og vågen
Hamar domkirke og bispeborg 1450
Bergenhus Slott 1300
Bergenhus Slott 1300 tallet

Kirkebygging, steinkirke

Kirkebygging2, steinkirke

Stavkirke, rekonstruksjon (Borg)
3dje apostel
3dje apostelkirke Bergen

Interiør; Rådstuen i Bergen 1350

Interiør, Vinkjelleren i Rådstuen i Bergen 1350

Vinkjeller Bergen 1350
Bryggefront
Bryggen middelalder
Bryggefront
Nonneseter kloster (Bergen)

Årestuer, middelaldergård
Relikvieskrin

Brygge middealder

Murbygg Avaldsnes 1200 tallet
Akershus1300tall
Akershus Slott (1300 tallet)

Bergenhus middelalder (mot vest)


Sverreborg Trondheim 1

Sverreborg Trondheim 2
Margrete

Dronning Margrete på Akershus (1370)


Kirkeinteriør 3d
Gate regn
Gate middelalder (regn)

Smed

Gate 3_middelalder

Kongens Naust på Holmen

Sverresborg Bergen i middelalder


Olavsklosteret Tønsberg
Årestue


Høybøen Fjell k