Portefolio
Bygnings illustrasjoner mm.
Ta kontakt på ragnar@arkikon.no om du ønsker å kjøpe bruksrett.

middelaldergate
Middelaldergate

Avaldsnes, 1200 tallet
Akershus slott
Akershus slott 1370

Torvhus, jernalder
Eja gaard
Eldre jernaldergård

Middelaldergate

Rådstuen i Bergen 1300
Langhus
Langhus (storgård)

Eldre Jernalderhus

Gausel rom/fvt (Stavanger)
Tinganlegg
Hjelle (tinganlegg vikingtid)
Lysekloster
Lyse kloster (rekonstruksjon)
Skinnhytte
Skinnhytte steinalder

Storgård romertid/folkev.tid

Middelaldergate
jernalderhus
Nonneseter kloster Bergen

Jernalderhus høst
jernalderhus
Naust vikingtid
jernalderhus
Kirkeinteriør

Rådstuen i Bergen, interiør

Hamar bispeborg, rekonstruksjon

Håkonshallen Bergen (middelalder)
Årestuer

Pest
Interiør jernalder


Jernaldergård (Rødven)

Avaldsnes romertid
Naust
Naust jernalder

Naust Jernalder 2
Hall interior
Domkirke og bispeborg Hamar
Hall interior
Hall vikingtid interiør

Interiør folkevandringstids langhus
3dje apostel
3dje apostelkirke (Bergen 1300)
Landsby
Landsby bronsealder


Kulthus vikingtid

Smed middelalder
Toskipet

Toskipet huskonstr, yngre steinalder
Jernaldershus
Jernalderhus vinter
Langhus snitt
Snitt langhus (folkevandringstid)
Bergen Middealder
Bergen på 1300 tallet

Treskipet hus
Treskipet huskonstr

Todelt jernalderhus (bolig/fjøs)Jernutvinning

Hamar domkirke, rekonstruksjon

Torg middelalder

Jernaldergård

Hall interiør, Tissø, DK

Før-romersk gård

Middelaldergate
Middelaldergate


Kirkebygging middelalder


Kirkebygging middelalder 2

Eide folkevandringstids høvdinggård Gloppen

Todelt jernalderhus

Hall vikingtid interiør

Torvhus jernalder
Hallscene vikingtid
Hall vikingtid interiør
Landsby bronsealder
Landsby Bronsealder

Borrehall
Borrehall utforming, Midgard, Vestfold
BorrehallBorrehall
Borrehall reisverk

Porttårn utforming (Midgard vikingsenter)

Porttårn, utforming (Midgard vikingsenter)