Portefoliio
Vikingtid illustrasjoner
Ta kontakt på ragnar @arkikon.no om du ønsker å kjøpe bruksrett for noen av disse illustrasjonene.
Skipskammer rekonstr. (Myklebust S&Fj)
Det brente skipet (Myklebust S&Fj)
Kaupang
Bebyggelse Kaupang
"Det brente skipet"(Myklebust, S&Fj)

Myklebustskipet (Nordfjordeid, S&Fj)

Vikingferd


Grønhaug skipsbegravelse (Karmøy)
Hall
Hall vikingtid
Tisso
Rekonstruksjon Høvdingsete v Tissø (DK)

Myklebustskipet (Nordfjordeid, S&Fj)


Interiør (Kaupang)

Myklebustskipet (Nordfjordeid, S&Fj)

Kong Audbjørn "Det brente skipet", (Myklebust, S&Fj)
Sjøslag
Gokstad
Dyrene i Gokstadgraven

Mannsgrav i gravkammer

Skip på havet

Olavskilden
Oseberg
Oseberg begravelsen
Borre begravelsen
Borreskipet

Dyreoffer. (Myklebust S&Fj)

"Det brente skipet" (Myklebust S&Fj)

 Bygdeborg regn

Bygdeborg sol
Vikingferd2
Vikingferd2

Gravkammer "Det brente skipet"(Myklebust, S&Fj) Myklebust ovenfraMyklebustkremasjonenTingsted
Tingsted vikingtid
Myklebustbegravelsen (Nordfjordeid, S&Fj)
Slaget ved solskjel
Slaget ved Solskjel