Portefoliio
Vikingtid illustrasjoner
Ta kontakt på ragnar @arkikon.no om du ønsker å kjøpe bruksrett for noen av disse illustrasjonene.
Skipskammer rekonstr. (Myklebust S&Fj)
Det brente skipet (Myklebust S&Fj)
Kaupang
Slaget ved Hafrsfjord
Kaupang
Bebyggelse Kaupang
Kaupang
Kvinnegrav vikingtid
Kaupang
Reising av bautastein

Vikingferd


Skipskremasjon Myklebust (video)

Grønhaug skipsbegravelse (Karmøy)
Hall
Hall vikingtid
Tisso
Rekonstruksjon Høvdingsete v Tissø (DK) (Video)


Interiør (Kaupang)

Myklebustskipet (Nordfjordeid, S&Fj)
Sjøslag
Gokstad
Dyrene i Gokstadgraven

Mannsgrav i gravkammer

Skip på havet

Olavskilden
Oseberg
Oseberg begravelsen
Borre begravelsen
Borreskipet

"Det brente skipet" (Myklebust S&Fj) (Video)

 Bygdeborg

Bygdeborg sol
Vikingferd2
Vikingferd2

Gravkammer "Det brente skipet"(Myklebust, S&Fj)
Myklebust ovenfra Myklebust gravskipTingsted
Tingsted vikingtid

Naust vikingtid
Slaget ved solskjel
Slaget ved Solskjel