Portefolio
Middelalder illustrasjoner og animasjoner
Ta kontakt på ragnar @arkikon.no om du ønsker å kjøpe bruksrett.

Vågen 1300
Bergen Våg 1300 tallet
middelaldergate

Middelaldergate
Kogger
Kogger, Bergen 1300
Fjæremannstufter
Fjæremannstufter
Vågsbunnen Bergen
Vågsbunnen Bergen


Gate middealder

Bryggen og vågen
Bryggen,utsyn 1300 tallet
Bergenhus Slott 1300
Bergenhus Slott 1300 tallet
3dje apostel
3dje apostelkirke
Bryggefront
Bryggen middelalder
Bryggen v2
Bryggen, 9 sek
Bryggen med folk
Bryggen, annen vinkel, 9 sek
Kirkebygg
Kirkebygging, byggeplass, 6 sek
Middelaldergate
Middelaldergate, 5 sek

Syk kvinne, interiør, 10 sek
Brevskriving
Dronning Margrete, 12 sek

Akershus
Akershus slott ca 1370 , 8 sek
Bergenshus
Bergenshus 1300 tallet, 17 sek
Bryggen
Bryggen sveip, middelalder, 15 sek
Torget
Torget i Bergen 1300 tallet 12 sek
Bryggen u folk
Bryggen (u folk), 12 s

 

Akershus1300tall
Akershus Slott (1300 tallet)
Margrete

Dronning Margrete på Akershus (1370)

Gate regn
Gate (regn) Sverresborg Bergen i middelalder

Årestue
Animasjoner