Portefolio
Bygnings illustrasjoner
Ta kontakt på ragnar @arkikon.no om du ønsker å kjøpe bruksrett.

middelaldergate
Middelaldergate

Murbygg Avaldsnes, 1200 tallet
Akershus slott
Akershus slott 1370
Eja gaard
Eldre jernaldergård

Middelaldergate
Langhus
Langhus (storgård)

Gausel rom/fvt (Stavanger)
Tinganlegg
Hjelle (tinganlegg vikingtid)
Lysekloster
Lyse kloster (rekonstruksjon)
Skinnhytte
skinnhytte steinalder

Storgård romertid/folkev.tid

Middelaldergate
jernalderhus
Nonneseter kloster Bergen
jernalderhus
Jernalderhus høst
jernalderhus
Naust vikingtid
jernalderhus
Kirkeinteriør
Avaldsnes romertid
Naust
Naust jernalder

Naust Jernalder 2
Hall interior
Domkirke og bispeborg Hamar
Hall interior
Hall vikingtid interiør

Interiør folkevandringstids langhus
3dje apostel
3dje apostelkirke (Bergen 1300)
Landsby
Landsby bronsealder

Interiør jernalder

Kulthus vikingtid

Smed middelalder
Toskipet

Toskipet huskonstr, yngre steinalder
Jernaldershus
Jernalderhus vinter
Langhus snitt
Snitt langhus (folkevandringstid)
Bergen Middealder
Bergen på 1300 tallet

Treskipet hus
Treskipet huskonstr

Todelt jernalderhus (bolig/fjøs)

Torg middelalder

Jernaldergård

Hall interiør, Tissø, DK

Før-romersk gård

Middelaldergate
Middelaldergate


Kirkebygging middelalder


Kirkebygging middelalder 2

Eide folkevandringstids høvdinggård Gloppen

Todelt jernalderhus

Hall vikingtid interiørHallscene vikingtid
Hall vikingtid interiørLandsby bronsealder
Landsby Bronsealder

Borrehall
Borrehall (konstr forslag 3), Midgard Vestfold
BorrehallBorrehall
Borrehall (konstr forslag 3, reisverk)